Gorski kotar: Stanovništvo i naselja

Gorski kotar: Stanovništvo i naselja

Mirko Marković / May 30, 2020
Gorski kotar Stanovni tvo i naselja Gorski kotar ili kako ga nalazimo na starim zemljovidima Hortus diabolicus ili Vra ji vrt me u najljep im je dijelovima kontinentalne Hrvatske Ovo podru je relativno slabo poznato sve do kraja devet
 • Title: Gorski kotar: Stanovništvo i naselja
 • Author: Mirko Marković
 • ISBN: 953222145
 • Page: 306
 • Format: Paperback
 • Gorski kotar ili, kako ga nalazimo na starim zemljovidima Hortus diabolicus ili Vra ji vrt me u najljep im je dijelovima kontinentalne Hrvatske Ovo podru je, relativno slabo poznato sve do kraja devetnaestoga stolje a kada je, na temelju istra ivanja grupe planinara, objavljena prva publikacija sa opisima njegovih obilje ja, danas je prepoznatljivo po nekoliko atraktiGorski kotar ili, kako ga nalazimo na starim zemljovidima Hortus diabolicus ili Vra ji vrt me u najljep im je dijelovima kontinentalne Hrvatske Ovo podru je, relativno slabo poznato sve do kraja devetnaestoga stolje a kada je, na temelju istra ivanja grupe planinara, objavljena prva publikacija sa opisima njegovih obilje ja, danas je prepoznatljivo po nekoliko atraktivnih planinarskih i turisti kih destinacija planinskim masivima Snije nik i Obru te nacionalnom parku Risnjak kao i bogatoj flori te o uvanju rijetkih ivotinjskih vrsta U ovoj knjizi, akademik Mirko Markovi upoznaje nas sa zemljopisnim posebnostima Gorskog kotara, njegovom bogatom povije u, naseljavanjem i migracijama stanovni tva, te topografskim obilje jima toga podru ja Povijest Gorskog kotara ispripovijedana je pregledno i sa eto od anti kog razdoblja preko srednjega vijeka, potom razdoblja kada je podru je bilo u posjedu knezova Kr kih i Zrinskih i turskih osvajanja pa sve do novije povijesti Posebno su obra ene zanimljivosti u razvoju, povijesti i geografskim datostima pojedinih naselja Delnica, Lokava, Fu ina, Mrkoplja, Broda na Kupi, Ogulina i drugih Prof dr Mirko Markovi , etrdeset je godina radio u Etnolo kom zavodu HAZU i ravnao njime dvadeset godina lan je HAZU od 1980 godine Objavio je oko dvije stotine stru nih i znanstvenih radova, me u kojima i desetak obimnijih knjiga Najvi e se bavio prou avanjem pro losti hrvatskih naselja, starih zemljovida i planova te migracijama stanovni tva.
  • DOWNLOAD AUDIOBOOK ☆ Gorski kotar: Stanovništvo i naselja - by Mirko Marković
   306 Mirko Marković
  • thumbnail Title: DOWNLOAD AUDIOBOOK ☆ Gorski kotar: Stanovništvo i naselja - by Mirko Marković
   Posted by:Mirko Marković
   Published :2020-02-14T11:05:32+00:00

  About "Mirko Marković"

   • Mirko Marković

    Mirko Marković Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Gorski kotar: Stanovništvo i naselja book, this is one of the most wanted Mirko Marković author readers around the world.

  227 Comments

   Leave a Reply