Siekierezada

Siekierezada

Edward Stachura / Aug 03, 2020
Siekierezada None
 • Title: Siekierezada
 • Author: Edward Stachura
 • ISBN: 838749898
 • Page: 359
 • Format: Hardcover
 • None
  • BEST PDF "✓ Siekierezada" || READ (PDF) ✓
   359 Edward Stachura
  • thumbnail Title: BEST PDF "✓ Siekierezada" || READ (PDF) ✓
   Posted by:Edward Stachura
   Published :2020-05-22T08:44:52+00:00

  About "Edward Stachura"

   • Edward Stachura

    Edward Stachura was a Polish poet and writer He rose to prominence in the 1960s, receiving prizes for both poetry and prose His literary output includes four volumes of poetry, three collections of short stories, two novels, a book of essays, and the final work, Fabula rasa, which is difficult to classify In addition to writing, Stachura translated literature from Spanish and French, most notably works of Jorge Luis Borges, Gaston Miron and Michel Deguy He also wrote songs, and occasionally performed them Edward Stachura was to a family of Polish emigrants in Charvieu Chavagneux, department of Is re, in eastern France He was the second of four children of Stanis aw and Jadwiga Stachura The family spent the first eleven years of his life in France and moved to Poland in 1948, settling down in a one room thatched house in the village of azieniec near Aleksandr w Kujawski.Stachura took his own life at the age of forty one in his Warsaw apartment on 24 July 1979, leaving behind his final poem List do pozosta ych A Letter to the Remaining.Source wkipedia

  483 Comments

  1. Tym razem nie czyta am czyta am lat temu dwadzie cia i zupe nie ciekawym do wiadczeniem by o u wiadomienie sobie, jak mimo tylu lat doskonale pami tam tekst, cho wtedy chyba po owy z niego nie rozumia am tak jak teraz Nie czyta am, tylko s ucha am audiobooka czytanego przez Piotra Wyszomirskiego To pierwszy audiobook jakiego wys ucha am To, co zwykle mnie w nich irytuje czyli zbyt wolne, jak na moje potrzeby tempo czytania, tu nie mia o racji bytu Pan Wyszomirski czyta idealnie Tak jak trzeba, p [...]


  2. Druga i ostatnia powie Stachury Nast pne jego pr by prozatorskie to bardziej lub mniej eksperymenty wymykaj ce si kwalifikacjom, co wi e si z ewolucj pogl d w pisarza Kolejny raz nowa opowie to nowe alter ego Steda Janek Pradera jest starszy i dojrzalszy od Edmunda Szeruckiego z Ca ej jaskrawo ci , jednak niekoniecznie m drzejszy Bowiem na miejsce jednej rzeczy odkrytej przybywa co najmniej kilka nowych bia ych plam I tak ma by ju do ko ca Historia jest mocno antycywilizacyjna, stanowi to jak fo [...]


  3. Good and sad story about a guy who left his girlfriend he calls her a twig of malus and worked cutting the trees In the ned he can t bare the pain and gets hit by a locomotive.


  Leave a Reply