Zwał

Zwał

Sławomir Shuty / Jun 01, 2020
Zwa Utrzymana w formie codziennych zapisk w opowie o losach m odego pracownika w dziale obs ugi klienta wielkiego zagranicznego banku to nami tny monolog przeciwko wiatu wielkich korporacji i ludzkim tryb
 • Title: Zwał
 • Author: Sławomir Shuty
 • ISBN: 9788374141581
 • Page: 244
 • Format: Paperback
 • Utrzymana w formie codziennych zapisk w opowie o losach m odego pracownika w dziale obs ugi klienta wielkiego zagranicznego banku to nami tny monolog przeciwko wiatu wielkich korporacji i ludzkim trybikom, przeciwko upokorzeniu i uprzedmiotowieniu Jej bohaterami s ludzie, kt rzy stali si towarem na rynku pracy, pionkami w niezrozumia ej grze, oszala ymi uczestnikamiUtrzymana w formie codziennych zapisk w opowie o losach m odego pracownika w dziale obs ugi klienta wielkiego zagranicznego banku to nami tny monolog przeciwko wiatu wielkich korporacji i ludzkim trybikom, przeciwko upokorzeniu i uprzedmiotowieniu Jej bohaterami s ludzie, kt rzy stali si towarem na rynku pracy, pionkami w niezrozumia ej grze, oszala ymi uczestnikami wy cigu szczur w, znajduj cymi wytchnienie tylko w ja owych weekendowych rozrywkach To brutalna i ostra, pe na zjadliwego humoru opowie o hipokryzji i cynizmie, frustracji i pogardzie, wyobcowaniu i wielkiej samotno ci S awomir Shuty rejestruje w swojej powie ci wiele wsp czesnych j zyk w marketingow nowomow i biurowe small talks, slang czat w internetowych, reklamowych slogan w, mow ulicy i prasowych brukowc w, oficjalny pusty j zyk sukcesu i szale czy, rozpaczliwy be kot odrzuconych.
  • [KINDLE] À Zwał | BY ✓ Sławomir Shuty
   244 Sławomir Shuty
  • thumbnail Title: [KINDLE] À Zwał | BY ✓ Sławomir Shuty
   Posted by:Sławomir Shuty
   Published :2020-03-27T00:11:44+00:00

  About "Sławomir Shuty"

   • Sławomir Shuty

    Born 1973Polish writer, photographer and director Best known as a writer He was publishing in Rastra, Lampa, Iskra Bo a and brulion, cooperates with Ha art, where for some time he was doing special provocatice satirical put in additon Baton Co founder Artistic Club Galeria T.A.M in Cracow He got Polityka weekly Passport Award in literature section for Zwa for literary hearing, passion and courage in picturing Polish reality

  359 Comments

  1. Zwa jak zwa , ale zwa zera aj ce ycie w korporacyjnym mechanizmie Podoba y mi si zmiany stylu i umiej tno ci wyartyku owania my li podczas odlotu, zwa a i w godzinach pracy W ciekawy spos b dziel ksi k na fragmenty.


  2. Nie porwa a mnie, ale podoba a si Przeczyta am j w ci gu nieca ych dw ch dni, co jak na moje standardy do szybko Nie mam zbyt wiele czasu na czytanie, a tu w weekend zacz am i w ten sam weekend sko czy am.W du ej ilo ci opinii o ksi ce pojawia si zarzut odno nie wulgaryzm w Budzi o to moje obawy zanim zacze am czyta , ale podczas lektury okaza o si , e nie jest tak le Wulgaryzmy s tylko tam, gdzie to naprawd niezb dne dla rodowiska sytuacji itp Nie jest tak jak na przyk ad w przypadku Pokolenia [...]


  3. Zacz o si dobrze S dwa wyj cia albo ksi ka mnie przeros a i jej nie doceni am albo nie by o co docenia Intuicyjnie wyczuwam, e jednak to drugie Mamy tutaj taki kuczokowsko ma lankowy styl Tylko zabrak o tego czego co zostawia ciary Kuczok albo bije po g owie Ma lanka B d jednak ledzi dalsze losy autora.


  Leave a Reply